Rechercher
  • kea248

איך להתגרש בישראל ?בישראל, תהליך הגירושין מתחיל בהגשת בקשה ליישוב סכסוך. ניתן להגיש את הבקשה בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. במשך תקופה של 45 ימים בה יערכו עד 4 מפגשים בין הצדדים, הצדדים ינסו לפטור את הסכסוכים הנלווים לגירושין מחוץ לבתי המשפט. בסיום התקופה, תהיה לצד שהגיש את הבקשה ראשון את הבחירה לפתוח בהליכים הנלווים לגירושין בערכאה לפי בחירתו האישית : או בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. למרות זאת, רק לבית הדין הרבני יש את הסמכות לדון בעניין הגירושין עצמם.

דעו כי קיים פיתרון יעיל וזריר בכדי למזער את הנזקים לצדדים ולקטינים וזאת בטרם פתיחת ההליכים : עריכת הסכם גירושין והגשתו לבית המשפט או לבית הדין לאישורו. אתם רוצים לדעת יותר? אל תהססו ליצור עמי קשר.

0 vue0 commentaire

Posts récents

Voir tout